Fallskyddsutbildning 

ENLIGT ARBETSMILJÖLAGEN skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
Utbildningen kan skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar.

 

Klicka här för att komma till vårt utbildningsportal

 

Kontaktpersoner för våra utbildningar:

Göteborg 
Johan Eklund, 0704-21 85 05
johan.eklund@prevex.se

Malmö
André Mårtensson, 0720-77 15 06
andre.martensson@prevex.se